Zlecenie obejmowało kompleksowe wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz mapy do celów projektowych pod projektowany dom jednorodzinny w Jaworznie. Ze względu, że teren oznaczony był kategorią zagrożenia deformacjami nieciągłymi 2a, niezbędne było także wykonanie badań geofizycznych dwiema metodami - geoelektryka oraz georadar.

W pierwszej kolejności wykonano projekt robót geologicznych, który wymaga zatwierdzenia przez geologa powiatowego w Urzędzie Miejskim Jaworzno.

Równocześnie można wykonać badania geofizyczne elektrooporowe dopasowane rozstawem głębokościowym do panującej płytkiej eksploatacji górniczej. Badania georadarowe potwierdziły płytko występujący strop warstw karbońskich oraz wykazały anomalię georadarową, która została potwierdzona otworem wiertniczym. Anomalia spowodowana była pustką poeksploatacyjną.

Po odwierceniu otworów geologicznych oraz pobraniu prób gruntów do badań laboratoryjnych można było sporządzić dokumentacje geologiczno-inżynierską, która została zatwierdzona bez żadnych uwag.

Wszystkie prace przebiegły zgodnie z planem w związku z czym czas realizacji zadnia był zadowalający dla Zleceniodawcy.

anomalia georadarowa potwierdzona odwiertem

 

pustka poeksploatacyjna

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca