Celem badań geofizycznych elektrooporowych była identyfikacja zagrożeń górniczych, tektonicznych oraz zagrożeń zjawiskami krasu skał wapiennych dla projektowanej hali logistycznej wraz z trasami dojazdowymi i manewrowymi na obszarze 30 000 m2 tj. 3 ha.

Cały obszar planowanej inwestycji znajdował się w obrębie dawnej eksploatacji pokładów siodłowych 506 oraz 510 a w południowej części inwestycji pokładów 504 oraz 504/2. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że planowana lokalizacja inwestycji znajduje się na terenie anomalii wysokooporowych oraz niskooporowych oraz w bliskim sąsiedztwie uskoków tektonicznych w strefie ich oddziaływania. Biorąc pod uwagę powyższe chcąc zachować aktualną projektowaną lokalizację budynku, zaproponowano przeprowadzić w strefach anomalnych geoinżynieryjne roboty uzdatniające oraz doszczelniające i rozwiązania związane z palowaniem i umacnianiem stóp fundamentowych takie jak mikropale zbrojone. Po zastosowaniu powyższych prac oraz wykonaniu pomiarów geofizycznych je sprawdzających można było przystąpić do realizacji inwestycji.

Free Joomla Lightbox Gallery

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca