Badania geofizyczne prowadzone były w celu rozpoznania terenu wokół powstałego zapadliska oraz możliwości powstania deformacji nieciągłych i identyfikacji zagrożenia wywołanego dawną eksploatacją rudną. Zagrożenia są dwubiegunowe zarówno w ośrodku skalistym, mowa tu o górotworze triasowym dokładniej o zrobach wybieranych rud darniowych jak i w nadległym ośrodku gruntowym zbudowanym z utworów czwartorzędowych.

Przedmiotowa deformacja nieciągła (zapadlisko) oraz anomalia wysokooporowa oznaczona literą „A” pokrywa się lub jest w bezpośrednim sąsiedztwie zaznaczonej na materiałach górniczych lokalizacji szybu „Krebs”. Zasięg głębokościowy rozstawu pomiarowego, na którym ujawniła się anomalia ocenia się na ok. 15-18 m i w tym interwale głębokościowym zarejestrowano wyższe wartości oporności pozornej, co może świadczyć o zaburzonym podłożu w całym przedmiotowym interwale lub głębiej. Ze względu na wymiary tarczy szybowej zastosowano siatkę pomiarową (5 x 2,5 m) gwarantującą wysoką rozdzielczość poziomą zastosowanej metody. W miejscu wystąpienia deformacji nieciągłej oraz w miejscach wskazanych na podstawie badań elektrooporowych prowadzone będą prace zabezpieczające przed dalszymi negatywnymi wpływami eksploatacji rudnej.

Free Joomla Lightbox Gallery

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca