Tematem inwestycji dla której wykonywaliśmy badania była budowa dwóch hal produkcyjnych na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym przy Drodze do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu. Celem prac było określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża. Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonano 5 otworów geotechnicznych do głębokości 8,0 i 12,0 m, było to wstępne rozpoznanie warunków geologicznych.

W podłożu badanego obszaru nawiercono grunty gliniasto-pylaste lokalnie z laminami piasku, stwierdzono również występowanie wód gruntowych w poziomie posadowienia w związku z czym badany obszar zakwalifikowano do terenów o złożonych warunkach gruntowych

Free Joomla Lightbox Gallery

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca