Powyższe zadanie polegało na określeniu warunków gruntowo – wodnych podłoża w rejonie projektowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze przeznaczonym pod budowę domów jednorodzinnych w Radzionkowie.

W trakcie wykonywania wierceń w podłożu gruntowym na głębokości od 2,0-2,30 m stwierdzono sączenie, które należy traktować jako wody zaskórne występujące przejściowo, na lokalnych soczewkach gruntów małoprzepuszczalnych, leżących powyżej zwierciadła właściwej wody gruntowej. W podłożu zalegały grunty gliniasto-pylaste lokalnie z laminami piasku, które mogą wykazywać cechy gruntów tiksotropowych, a więc bardzo wrażliwych na zawilgocenie, a zwłaszcza wstrząsy pod wpływem których może dojść do naruszenia struktury tiksotropowej spoiwa gruntu, co powoduje uplastycznienie gruntu, nawet jego upłynnienie.

W związku z powyższym zalecono aby wszelkie roboty budowlane wykonywać z dużą ostrożnością, tak aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów spoistych.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca