Badania geologiczne wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną inwestycję. Od wielkości, konstrukcji i rodzaju inwestycji oraz charakterystyki podłoża gruntowego - stopnia skomplikowania warunków gruntowych (warunki proste, złożone i skomplikowane) zależy kategoria geotechniczna (pierwsza, druga lub trzecia) do której będzie zaliczony obiekt budowlany. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Oferujemy indywidualne podejście oraz fachowe doradztwo w zakresie wykonania odpowiednich badań i dokumentacji dla konkretnej inwestycji, dzięki czemu unikną Państwo dodatkowych kosztów oraz długich terminów oczekiwania na kolejne dokumentacje, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.

PROJEKTY I DOKUMENTACJE:

 • projekt geologiczno-inżynierski
 • dokumentacja geologiczno - inżynierska
 • opinia geotechniczna
 • projekt geotechniczny
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt hydrogeologiczny
 • dokumentacja hydrogeologiczna
 • operat wodnoprawny
 • ekspertyzy specjalistyczne z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię

PRACE TERENOWE - BADANIA GRUNTÓW

 • odwierty geologiczne ręczne i mechaniczne, mało i wielkośrednicowe
 • piezometry
  • sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH)
  • sonda obrotowa krzyżakowa (FVT,SLVT)
  • sonda wkręcana WST
  • sondowania statyczne - sonda wciskana (CPT, CPTU)
  • sonda cylindryczna - SPT
  • płyta statyczna VSS
  • płyta dynamiczna
 • geotechniczna obsługa budów, w tym odbiory wykopów budowlanych, nasypów, zasypek fundamentów oraz sieci podziemnych
 • nadzór geotechniczny nad inwestycjami
 • konsultacje oraz doradztwo w dziedzinie geologii, ochrony środowiska i geotechniki
 • pomoc przy zakupie działki budowlanej

UZDATNIANIE GRUNTÓW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA :

 • likwidacja szkód górniczych - negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa
  • badania geofizyczne - lokalizacja anomalii
  • odwierty uzdatniające - zatłaczanie zaczynu do starych zrobów i pustek poeksploatacyjnych
  • kontrola skuteczności prac likwidujących zagrożenie - badania geofizyczne
 • uzdatnianie gruntów różnymi metodami (zastrzyki cementowe, mikropale)
 • likwidacja deformacji terenu
 • modyfikacja/wzmacnianie podłoża gruntowego

BADANIA LABOLATORYJNE :

 • badanie zanieczyszczenia gruntów i wody
 • badania gruntów m. in. analiza sitowa, wskaźnik piaskowy, konsystencja gruntów spoistych, współczynnik filtracji
 • badanie agresywności wody w stosunku do betonu

 

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca