GEODEZJA OGÓLNA

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • tyczenie budynków, budowli oraz obiektów liniowych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów liniowych i kubaturowych
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • kompleksowa obsługa inwestycji liniowych i kubaturowych
 • obsługa budowy hal przemysłowych
 • obsługa budowy konstrukcji wieżowych

POMIARY INŻYNIERSKIE

 • monitoring odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych ( hałdy, składowiska, itp.)
 • pomiary niwelacyjne terenu wraz z bilansem robót ziemnych
 • pomiary pionowości konstrukcji wieżowych
 • pomiary kontrolne konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych
 • pomiary jezdni podsuwnicowych
 • prace nietypowe

OPRACOWANIA NUMERYCZNE

 • tworzenie numerycznego modelu terenu
 • wektoryzacja i kalibracja rastrów
 • transformacje, wpasowania map oraz projektów

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenia punktów granicznych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • dokumentacje do celów prawnych
 • pomiary powierzchni działek, użytków, budynków i innych

 

NASZ PARTNER

Geosortis.pl

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca