Badania stopnia Id lub wskaźnika zagęszczenia Is stanowią niezbędną metodę w celu bezpiecznego wykonania oraz użytkowania planowanej inwestycji. Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej (LPD) pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze inwestora. LPD w odróżnieniu od badań płytą sztywną (VSS) nie potrzebuje specjalnego obciążenia w czasie wykonywania badań. Niewielki rozmiar urządzenia pozwala wykonywać pomiary nawet w najbardziej newralgicznych miejscach.

W ramach badań płytą dynamiczną oferujemy państwu pomiary przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu firmy ZORN. Płyta ZORN wyposażona jest w automatyczny rejestrator, który pozwala na wyświetlanie wyników bezpośrednio po wykonaniu pomiarów. Pomiar wykonywany jest z wysoką precyzją, wynoszącą ± 1 µm. Ocenę nośności można wykonać dla gruntów o wielkości ziaren do 63 mm i dynamicznym module odkształcania równym Evd 125 [MPa]. Istnieje możliwość wykonania badań na nasypach, w kanałach, wykopach oraz w innych, trudno dostępnych miejscach.

Badanie podbudowy posadzki Hillwood Sosnowiec

Lekka płyta dynamiczna stosowana jest do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MPa], który wykorzystywany jest do określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, przy użyciu empirycznych równań korelacyjnych. Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu wykorzystywana jest do określenia bezpieczeństwa użytkowania projektowanej inwestycji.

LPD jest urządzeniem składającym się z płyty o średnicy 300 mm, która wyposażona jest w czujniki obciążenia z kulą osiującą. Płyta ta stanowi podstawę, na którą z ustalonej wysokości opuszczany jest obciążnik o masie 10 kg (potocznie zwanym babą), uderzający z maksymalną siłą 7.07 kN(przy czasie oddziaływania 18 ms). Całość połączona jest z rejestratorem, który na podstawie pomiaru przemieszczenia wyznacza wartość dynamicznego modułu odkształcenia Evd oraz prędkości osiadania s/v.

Pomiar przeprowadzany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonywane są 3 uderzenia próbne, po wykonaniu, których odbywa się właściwa rejestracja. Po zakończeniu pomiarów na rejestratorze wyświetlana jest wartość osiadania(sm), stosunek osiadania do prędkości(s/v) oraz dynamiczny moduł odkształcenia (Evd). Maksymalny zasięg głębokościowy uzyskany na podstawie pomiaru wynosi 0.5 m, natomiast uzyskane wartości odpowiadają średnio głębokości 0.3 m. Pomierzone wartości porównywane są z danymi teoretycznymi w celu określenia, czy projektowana inwestycja spełnia wymogi.

 

Dużą zaletą badań jest czas pomiaru, który wynosi mniej niż 3 min, dla jednego punktu pomiarowego.  Krótki czas rejestracji pozwala na wykonanie badań w wielu miejscach, dzięki czemu wyznaczyć można przestrzenną charakterystykę zagęszczenia gruntu.  Rysunek poniżej przedstawia przykład badań wykonanych pod projektowaną drogę dojazdową. Miejsce o niskim stopniu zagęszczenia w obrębie projektowanej inwestycji stanowi potencjalny obszar niespełniający wymagania projektowe, oraz wymagający dalszych prac ulepszających.

Badania płytą dynamiczną posiadają szerokie zastosowanie, w szczególności wykonywane są dla określenia stopnia zagęszczenia dla projektowanych posadzek, pod wykonywane fundamenty, drogi, wykopy pod kanalizację i wodociągi, projektowane powierzchnie parkingowe itp.

Możliwość zastosowania badań lekką płytą opracowane zostało w ramach badań Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - ,,Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną”. Dzięki temu określono zależności pomiędzy odkształceniem podłoża oraz badaniami płytą dynamiczną.

Wieloletnie doświadczenie pozwala w sposób rzetelny oraz precyzyjny określić rodzaj badań predysponowany pod planowaną inwestycję. W przypadku wątpliwości, czy badanie lekką płytą dynamiczną stanowi użyteczne narzędzie dla konkretnej inwestycji, zapraszamy do kontaktu.

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca