Płytka eksploatacja górnicza niesie za sobą konsekwencje w postaci powierzchniowych deformacji terenu, które stanowią poważne zagrożenie dla budownictwa. Zmiany struktury górotworu ujawniają się w postaci rozgęszczeń, rozluźnień oraz pustek, natomiast na powierzchni w postaci deformacji nieciągłych i ciągłych. Tak zdegradowany górotwór, nie jest w stanie przejąć obciążeń i zagraża stateczności budowli. W związku z czym, należy wykonywać różnego rodzaju działania naprawcze polegające na likwidacji negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa.

Metody geofizyczne zwłaszcza geoelektryczne ERT i georadarowe GPR są jednymi z najefektywniejszych i najszybszych sposobów nieinwazyjnej identyfikacji zagrożeń na terenach górniczych. Istotą tej metody jest pomiar, którego wyniki po przetworzeniu komputerowym oraz interpretacji wskazują miejsca występowania rozluźnień, spękań a nawet pustek w górotworze.

Po wykonaniu badań geofizycznych ze wskazaniem miejsc narażonych na ewentualne zagrożenie wykonujemy prace likwidacyjne - podsadzkowe zabezpieczające teren planowanej inwestycji. 

Badania geofizyczne w korelacji z występującą na danym terenie dawną lub teraźniejszą eksploatacją górniczą oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską są pierwszym krokiem do ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy za dodatkowe zabezpieczenia projektowanej budowy lub za szkody już powstałe.

Oferujemy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania zwrotu poniesionych kosztów związanych z zabezpieczeniem budowli przed niekorzystnym wpływem deformacji nieciągłych podłoża gruntowego.

Free Joomla Lightbox Gallery

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca