Do Naszych bezinwazyjnych pomiarów geofizycznych używamy nowoczesny i wielokanałowy  sprzęt  firmy GF Instruments. Jest to pierwszy sprzęt tego producenta w województwie śląskim i na Zagłębiu.

jednostka główna ERT

ARES II jest bardzo dobrze wyposażonym systemem tomografii elektrooporowej dla obrazowania oporności i polaryzacji indukowanej. Może być stosowany  do badań w dwóch wymiarach 2D a także 3D i 4D, VES (Vertical Electrical Sounding) pionowe sondowania elektryczne, RP (resistivity profiling) profilowanie elektrooporowe, SP (Self Potencial) własnego potencjału.

Profile pomiarowe są o zróżnicowanej długości  dopasowanej do celu poszukiwań. Głębokość pomiaru sięga od powierzchni terenu do głębokości  70 m i więcej (w zależności od długości kabli).

Podstawą badań jest określenie elektrycznej oporności badanego ośrodka wywołanej przez obiekty pochodzenia naturalnego, mające związek z geologią badanego podłoża, bądź pochodzenia antropogenicznego (związanego z działalnością ludzką).

Główne zastosowania to: poszukiwanie wód podziemnych, lokalizacja uskoków tektonicznych, badanie terenów pogórniczych w celu określenia zagrożenia dawną eksploatacją górniczą, badania geotechniczne,  monitoring zapór i wałów rzecznych, badanie aureoli skażeń gruntu, badania warstw geologicznych, poszukiwanie minerałów, badania archeologiczne, wykrywanie jaskiń i inne.

profil elektrooporowy w trakcie pomiarów

Obsługiwane szeregi pomiarowe dopasowywane ze względu na specyfikację badań to:  Wenner Alpha/Beta/Gamma, Schlumberger, Dipol-Dipol, Biegun-Dipol, odwrócony Biegun-Dipol,  metoda średniego gradientu oraz inne zdefiniowane na podstawie doświadczeń.

 

Szeregi te różnią się pomiędzy sobą głębokością penetracji gruntu, rozdzielczością (jakością) wyników a nawet metodyką pomiarów.

Do celów interpretacyjnych używamy programu RES3DINV, który automatycznie wybiera parametry inwersji dla określonego zestawu danych. 

Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania pomiarów w celu zaprojektowania lokalizacji otworu studziennego gdzie była wymagana szczegółowa informacja geologiczna dla lokalizacji, wiercenia i budowy studni. 

Wstępną koncepcję badania oparto na odwzorowaniu stref tektonicznych i zwietrzałych skał. Ze względu na wymagany duży zasięg głębokościowy przy odpowiednio dobrej rozdzielczości wybrano szereg pomiarowy Biegun-Dipol. Zdjęcie przedstawia lokalizację szerokiego uskoku wypełnionego przepuszczalnymi zwietrzałymi skałami dogodnymi do budowy studni bogato wyposażonej w wodę.

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca