Tym razem wiercenia nie były prowadzone w celu rozpoznania warunków geotechnicznych lecz w poszukiwaniu starej infrastruktury górniczej w Katowicach.
Cel osiągnięty! Upadowe namierzone, teraz należy przeprowadzić ich likwidację i można bezpiecznie budować!upadowa Katowice

Miesiąc kwiecień zapowiada się dla Nas bardzo pracowicie i edukacyjnie.

Już 4 kwietnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Prawno-gospodarcze aspekty postępowania w sprawach szkód górniczych". Konferencja odbędzie się na uczelni Uniwersytet Śląski w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

Prelegent Hanna Bukowy-Olejnik będzie prowadzić wykład pt."Problematyka wyboru metody rozpoznania warunków gruntowych na terenach szkód górniczych. Rodzaje dokumentacji koniecznych do wykonania zgodnie z zapisami prawa".

Konferencja została przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

konferencja ELSA Katowice Śląsk

Dnia 21-22 września 2016 r. firma Geosolum miała przyjemność brać udział w warsztatach zorganizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny oddział Sosnowiec pt. "Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych. Szkolenie prowadzone było w głównej mierze dla pracowników Instytucji Państwowych z całej Polski - Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, Instytutów geologicznych i Urzędów Górniczych oraz jednostek naukowych - Akademia Górniczo Hutnicza z Krakowa oraz Uniwersytet Śląski z Katowic.

Warsztaty podzielone było na 2 dni. Pierwszy dzień obejmował sesję wykładową, w której Geolog Hanna Bukowy-Olejnik referowała na temat "Wpływ eksploatacji górniczej na stan podłoża gruntowego oraz na istniejące obiekty budowlane"

Drugim prelegentem była geolog Małgorzata Sowińska z tematem wykładu "Analiza możliwości adaptacji terenów inwestycyjnych objętych wpływem płytkiej eksploatacji górniczej wraz z przywracaniem ich wartości użytkowych".

Jako jedyna firma z sektora prywatnego mieliśmy okazję referować na bazie projektów wykonywanych przez Naszą firmę oraz przekazać wiedzę i doświadczenie związane z teorią oraz praktyką najciekawszych tematów.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Zakład GórniczySibelco w Bukowno wydobywający piasek formierski. Mogliśmy zapoznać się z technologią i sposobami wydobycia oraz rekultywacji wyrobisk odkrywkowych.

Następnym punktem było zwiedzanie ośrodka edukacji ekologiczno geologicznej Geosfera w Jaworznie. Miejsce to zostało udostępnione zwiedzającym dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta Jaworzno wydziału ds. Geologii, który pozyskali środki unijne i zaangażowali się w prace dla stworzenia niepowtarzalnego miejsca do rekreacji i nauki rekultywując dawny kamieniołom dolomitu. Właśnie na terenie Geosfery geofizyk Dawid Sowiński miał przyjemność przedstawić sposób działania, metodykę pomiarów i zastosowanie jednej z wykonywanej przez firmę Geosolum metody badań geofizycznych jakimi są badania georadarowe

Wykonano także profil georadarowy w obrębie struktury geologicznej - riplemarki przeciętych dyslokacją tektoniczną w postaci uskoku.

Nasze wykłady oraz prezentacje sprzętu przyjęły się z bardzo dużym zainteresowaniem, podało wiele pytań oraz tętniły dyskusje. Nasza firma jest bardzo zadowolona z możliwości brania udziału w tym wydarzeniu. Chcieliśmy serdecznie podziękować za możliwość udziału oraz wszystkim zgromadzonym.

 

W związku z tym, że Nasza firma stawia na ciągły rozwój postanowiliśmy zainwestować w specjalistyczne oprogramowanie: najnowszą wersję programu GeoStar 7i w wersji Professional. Program ten pozwoli Nam na szybkie tworzenie profili otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, przekroi geologicznych, geotechnicznych, a także przekrojów drogowych po kilometrażu drogi.
Szybsza realizacja zadań daje Nam możliwość przyjęcia większej ilości zleceń wiec zapraszamy do współpracy !

 

GeoStar 7i Professional

W kwietniu br. mieliśmy możliwość uczestniczyć w Warsztatach Geologii Inżynierskiej 2016, które odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Organizatorem była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był mgr inż. Jacek Stanisz.

Nasze stanowisko wystawiennicze

Celem Warsztatów  Geologii Inżynierskiej  było  poszerzanie oraz wymiana doświadczeń w zakresie geologii inżynierskiej, geofizyki, geotechniki, kartografii geologicznej oraz nauk pokrewnych jak również zaprezentowanie nowych rozwiązań i koncepcji w geologii inżynierskiej i geotechnice oraz omówienie aspektów pracy geologa w ramach zmian prawa  geologicznego i budowlanego.

Warsztaty podzielone zostały na dwie części. W części pierwszej tj. sesji plenarnej mogliśmy wysłuchać wielu interesujących prezentacji dotykających różnorodnej tematyki z zakresu szeroko rozumianej geologii inżynierskiej, geotechniki oraz nauk pokrewnych. Sami również braliśmy czynny udział w prelekcji.  Nasz reprezentant specjalista ds. geofizyki mgr Dawid Sowiński omawiał tematykę,  która jest szczególnie znamienna dla rejonów śląska i zagłębia, mianowicie zagadnienia geologii inżynierskiej oraz geofizyki na terenach zagrożonych wystąpieniem deformacji nieciągłych objętych eksploatacją górniczą.

Wykład na temat geologii inżynierskiej
Wykład na temat geologii inżynierskiej

Wszystkie z prowadzonych wykładów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zgromadzonych uczestników, a po zakończonych prezentacjach rozgorzały równie interesujące dyskusje kontynuowane również w kuluarach. Było intensywnie, ciekawie szalenie twórczo oraz inspirująco!

Sala wykładowa


Część druga warsztatów tj. panel wystawienniczy cieszył się dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Z dumą mogliśmy prezentować niezawodny sprzęt wraz z wybranymi dokumentacjami wynikowymi a także zapoznać się z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi.

Zapoznanie ze sprzętem - Płyta dynamiczna HMP LFG dystrybucja Geolab Paweł Szkurłat


Podsumowując uznajemy wydarzenie jakim było uczestnictwo w Warsztatach Geologii Inżynierskiej za mocno inspirujące. Z całą pewnością niezwykle cenna i budującą była możliwość wymiany doświadczeń branżowych jak i znakomita okazja do zaczerpnięcia pozytywnej energii wśród przyszłych młodych geotechników, geofizyków i geologów inżynierskich.
Bardzo dziękujemy organizatorom, a w szczególności  Panu Jackowi Staniszowi, Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Zarządowi i Studentom Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA za bardzo dobrą organizację oraz możliwość współuczestniczenia w warsztatach a także udostępnienie zdjęć.