W dniach 5-7 września mamy przyjemność brać udział w II konferencji geotechnicznej organizowanej przez firmę Mikropal w Szczyrku. Konferencja dotyczyć będzie zastosowania technologii palowania i iniekcji wysokoociśnieniowych jet grounting dla wszelkiego rodzaju prac wzmocnieniowych fundamentów, obiektów inżynierskich oraz konstrukcji drogowych. Poza sesją referatową weźmiemy także udział w wycieczce na Skrzyczne.

 

Wiercenia prowadzone były celem rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod planowaną rozbudowę Rafinerii w Płocku należącej do Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. (PKN Orlen).

Podłoże rozpoznano do głębokości 22,0 m p.p.t. za pomocą wierceń geotechnicznych oraz sondowań statycznych CPT. Duża głębokość otworów wynikała z założeń projektowych, które przewidują posadowienie ciężkich obiektów technologicznych.

Dodatkowo wykonano badania geośrodowiskowe celem przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Oznaczono następujące parametry: metale ciężkie, węglowodory (frakcja benzyn i olei), węglowodory aromatyczne (WWA oraz BTEX).

Realizacja prac zarówno terenowych jak i dokumentacyjnych przebiegła sprawnie, mimo iż było to dla Nas sporo wyzwanie, szczególnie ze strony logistycznej.

 

Płock_geotechnika

Miesiąc kwiecień zapowiada się dla Nas bardzo pracowicie i edukacyjnie.

Już 4 kwietnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Prawno-gospodarcze aspekty postępowania w sprawach szkód górniczych". Konferencja odbędzie się na uczelni Uniwersytet Śląski w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

Prelegent Hanna Bukowy-Olejnik będzie prowadzić wykład pt."Problematyka wyboru metody rozpoznania warunków gruntowych na terenach szkód górniczych. Rodzaje dokumentacji koniecznych do wykonania zgodnie z zapisami prawa".

Konferencja została przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

konferencja ELSA Katowice Śląsk

Tym razem wiercenia nie były prowadzone w celu rozpoznania warunków geotechnicznych lecz w poszukiwaniu starej infrastruktury górniczej w Katowicach.
Cel osiągnięty! Upadowe namierzone, teraz należy przeprowadzić ich likwidację i można bezpiecznie budować!upadowa Katowice

W związku z tym, że Nasza firma stawia na ciągły rozwój postanowiliśmy zainwestować w specjalistyczne oprogramowanie: najnowszą wersję programu GeoStar 7i w wersji Professional. Program ten pozwoli Nam na szybkie tworzenie profili otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, przekroi geologicznych, geotechnicznych, a także przekrojów drogowych po kilometrażu drogi.
Szybsza realizacja zadań daje Nam możliwość przyjęcia większej ilości zleceń wiec zapraszamy do współpracy !

 

GeoStar 7i Professional