Miesiąc kwiecień zapowiada się dla Nas bardzo pracowicie i edukacyjnie.

Już 4 kwietnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Prawno-gospodarcze aspekty postępowania w sprawach szkód górniczych". Konferencja odbędzie się na uczelni Uniwersytet Śląski w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

Prelegent Hanna Bukowy-Olejnik będzie prowadzić wykład pt."Problematyka wyboru metody rozpoznania warunków gruntowych na terenach szkód górniczych. Rodzaje dokumentacji koniecznych do wykonania zgodnie z zapisami prawa".

Konferencja została przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

konferencja ELSA Katowice Śląsk

W związku z tym, że Nasza firma stawia na ciągły rozwój postanowiliśmy zainwestować w specjalistyczne oprogramowanie: najnowszą wersję programu GeoStar 7i w wersji Professional. Program ten pozwoli Nam na szybkie tworzenie profili otworów wiertniczych, sondowań dynamicznych, przekroi geologicznych, geotechnicznych, a także przekrojów drogowych po kilometrażu drogi.
Szybsza realizacja zadań daje Nam możliwość przyjęcia większej ilości zleceń wiec zapraszamy do współpracy !

 

GeoStar 7i Professional

W kwietniu br. mieliśmy możliwość uczestniczyć w Warsztatach Geologii Inżynierskiej 2016, które odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Organizatorem była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był mgr inż. Jacek Stanisz.

Nasze stanowisko wystawiennicze

Celem Warsztatów  Geologii Inżynierskiej  było  poszerzanie oraz wymiana doświadczeń w zakresie geologii inżynierskiej, geofizyki, geotechniki, kartografii geologicznej oraz nauk pokrewnych jak również zaprezentowanie nowych rozwiązań i koncepcji w geologii inżynierskiej i geotechnice oraz omówienie aspektów pracy geologa w ramach zmian prawa  geologicznego i budowlanego.

Warsztaty podzielone zostały na dwie części. W części pierwszej tj. sesji plenarnej mogliśmy wysłuchać wielu interesujących prezentacji dotykających różnorodnej tematyki z zakresu szeroko rozumianej geologii inżynierskiej, geotechniki oraz nauk pokrewnych. Sami również braliśmy czynny udział w prelekcji.  Nasz reprezentant specjalista ds. geofizyki mgr Dawid Sowiński omawiał tematykę,  która jest szczególnie znamienna dla rejonów śląska i zagłębia, mianowicie zagadnienia geologii inżynierskiej oraz geofizyki na terenach zagrożonych wystąpieniem deformacji nieciągłych objętych eksploatacją górniczą.

Wykład na temat geologii inżynierskiej
Wykład na temat geologii inżynierskiej

Wszystkie z prowadzonych wykładów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zgromadzonych uczestników, a po zakończonych prezentacjach rozgorzały równie interesujące dyskusje kontynuowane również w kuluarach. Było intensywnie, ciekawie szalenie twórczo oraz inspirująco!

Sala wykładowa


Część druga warsztatów tj. panel wystawienniczy cieszył się dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Z dumą mogliśmy prezentować niezawodny sprzęt wraz z wybranymi dokumentacjami wynikowymi a także zapoznać się z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi.

Zapoznanie ze sprzętem - Płyta dynamiczna HMP LFG dystrybucja Geolab Paweł Szkurłat


Podsumowując uznajemy wydarzenie jakim było uczestnictwo w Warsztatach Geologii Inżynierskiej za mocno inspirujące. Z całą pewnością niezwykle cenna i budującą była możliwość wymiany doświadczeń branżowych jak i znakomita okazja do zaczerpnięcia pozytywnej energii wśród przyszłych młodych geotechników, geofizyków i geologów inżynierskich.
Bardzo dziękujemy organizatorom, a w szczególności  Panu Jackowi Staniszowi, Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Zarządowi i Studentom Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA za bardzo dobrą organizację oraz możliwość współuczestniczenia w warsztatach a także udostępnienie zdjęć.

Dnia 21-22 września 2016 r. firma Geosolum miała przyjemność brać udział w warsztatach zorganizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny oddział Sosnowiec pt. "Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych. Szkolenie prowadzone było w głównej mierze dla pracowników Instytucji Państwowych z całej Polski - Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, Instytutów geologicznych i Urzędów Górniczych oraz jednostek naukowych - Akademia Górniczo Hutnicza z Krakowa oraz Uniwersytet Śląski z Katowic.

Warsztaty podzielone było na 2 dni. Pierwszy dzień obejmował sesję wykładową, w której Geolog Hanna Bukowy-Olejnik referowała na temat "Wpływ eksploatacji górniczej na stan podłoża gruntowego oraz na istniejące obiekty budowlane"

Drugim prelegentem była geolog Małgorzata Sowińska z tematem wykładu "Analiza możliwości adaptacji terenów inwestycyjnych objętych wpływem płytkiej eksploatacji górniczej wraz z przywracaniem ich wartości użytkowych".

Jako jedyna firma z sektora prywatnego mieliśmy okazję referować na bazie projektów wykonywanych przez Naszą firmę oraz przekazać wiedzę i doświadczenie związane z teorią oraz praktyką najciekawszych tematów.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Zakład GórniczySibelco w Bukowno wydobywający piasek formierski. Mogliśmy zapoznać się z technologią i sposobami wydobycia oraz rekultywacji wyrobisk odkrywkowych.

Następnym punktem było zwiedzanie ośrodka edukacji ekologiczno geologicznej Geosfera w Jaworznie. Miejsce to zostało udostępnione zwiedzającym dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta Jaworzno wydziału ds. Geologii, który pozyskali środki unijne i zaangażowali się w prace dla stworzenia niepowtarzalnego miejsca do rekreacji i nauki rekultywując dawny kamieniołom dolomitu. Właśnie na terenie Geosfery geofizyk Dawid Sowiński miał przyjemność przedstawić sposób działania, metodykę pomiarów i zastosowanie jednej z wykonywanej przez firmę Geosolum metody badań geofizycznych jakimi są badania georadarowe

Wykonano także profil georadarowy w obrębie struktury geologicznej - riplemarki przeciętych dyslokacją tektoniczną w postaci uskoku.

Nasze wykłady oraz prezentacje sprzętu przyjęły się z bardzo dużym zainteresowaniem, podało wiele pytań oraz tętniły dyskusje. Nasza firma jest bardzo zadowolona z możliwości brania udziału w tym wydarzeniu. Chcieliśmy serdecznie podziękować za możliwość udziału oraz wszystkim zgromadzonym.

 

Obecny postęp technologiczny daje Nam coraz to większe możliwości na każdym kroku swojego życia. Mało kto już pamięta, że wszystkie mapy rysowane były ręcznie przez kartografów oraz uzupełniane przez lata. Obecnie każda osoba posiadająca łącze internetowe, ma dostęp do dowolnie wybranego punktu na  kuli ziemskiej wykorzystując najbardziej popularny portal maps.google.pl. Można obejrzeć zdjęcia satelitarne i trójwymiarowe powierzchni terenu, zaplanować trasę przejazdu, zapoznać się ze szlakami turystycznymi, przejść się ulicami, wejść do sklepów, muzeum, katedr. Zdjęcia panoramiczne portalu google street view pozwalają Nam bez wychodzenia z domu obejrzeć najciekawsze zabytki i miejsca z całego świata np. wielki kanion, widok z wieży Eiffla, piramidy lub widok z kopalni soli w Wieliczce.       

Można posunąć się o krok dalej i zostać odkrywcą „nowych” – historycznych lokalizacji (grodziska, kurhany, okopy wojenne, bunkry). Taką możliwość daje Nam technologia LIDAR (Light Detection and Ranging), która wykorzystuje skanning laserowy terenu do stworzenia map trójwymiarowych odwzorowujących powierzchnię. Wiązka laserowa jest w stanie przeniknąć praktycznie przez wszystkie przeszkody na powierzchni ziemi (drzewa, krzewy, trawy) odkrywając przed Nami wzniesienia i zagłębienia terenu z dokładnością ok.20 cm. Metoda ta bardzo szybko zrewolucjonizowała pracę archeologów, detektorystów, poszukiwaczy hobbystycznych oraz Nas – geologów, geofizyków, geodetów.

archeologia_biskupin

archeologia_biskupin2

Poziom gruntu przestał ukrywać dla Nas swoje tajemnice a oczom Naszych ukazała się piękna morfologia terenu. Dzięki teledetekcji w geologii możemy kreślić mapy osuwisk lub terenów zagrożonych ruchami masowymi a także pozwala na wykonywanie map geologicznych oraz reambulację (wprowadzanie zmian jakie zaszły w terenie na mapę).

kopalnia węgla brunatnego Bełchatów

kopalnia węgla brunatnego Bełchatów krajobraz

Mapy fotogrametryczne pomagają Nam także w interpretacji i badaniach geofizycznych na terenach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW) i Zagłębia Rud Cynkowo-Ołowianych (Olkusz, Bolesław, Pomorzany, Klucze). Można w ten sposób zlokalizować miejsce dla obszaru badań, w którym zaznaczają się deformacje terenu ciągłe (niecka osiadań) oraz deformacje nieciągłe (zapadliska, leje, spękania, progi).

 Jaworzno Lasy Państwowe

Jaworzno zapadliska leje niecka

Jaworzno_zapadlisko_lej

Przy pomocy LIDAR potrafimy także kalibrować mapy górnicze nakładając je jedna na drugą w celu przeniesienia sytuacji górniczej na powierzchnię.