Tym artykułem rozpoczynamy serię publikacji skierowanych do osób planujących budowę domu.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań: Jakie badania geologiczne powinienem wykonać przed budową domu jednorodzinnego?
W niniejszym tekście postaram się krótko wytłumaczyć kiedy, po co i jakie badania należy wykonać.
KIEDY?
Zawsze ponieważ w świetle obowiązujących przepisów badania geologiczne są obowiązkowe.
Ale poza obowiązkiem ich wykonania powinien nami kierować również zdrowy rozsądek. Bez sprawdzenia podłoża gruntowego nie jesteśmy w stanie zaprojektować optymalnych, bezpiecznych fundamentów.
PO CO?
Badania geologiczne wykonujemy w celu określenia nośności, rodzaju i cech gruntu oraz w celu rozpoznania warunków wodnych podłoża. Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa. Kwalifikacje niezbędne do sporządzania dokumentacji geologicznych są wydawane przez Ministra Środowiska (kat. VI i VII) natomiast do wykonywania dozoru nad pracami i kierowania robotami geologicznymi w terenie przez Marszałka Województwa (kat. XI i XII).  Z przeprowadzonych badań otrzymujemy zestawienie wartości parametrów fizyko-mechanicznych gruntów niezbędne konstruktorowi do określenia sposobu posadowienia obiektu budowlanego.
JAKIE?
Rodzaj badań zależny jest od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, którą wstępnie określa projektant. Często po analizie materiałów archiwalnych lub po wykonaniu wstępnych badań geologicznych konieczna jest zmiana powyższej kategorii.
Wyjaśnijmy to na przykładzie:
Opinię geotechniczną sporządzamy dla obiektów I kategorii geotechnicznej. Większość domów jednorodzinnych należy do tej kategorii lecz nie zawsze.
Projektant określa I kategorię geotechniczną dla domu jednorodzinnego, po wstępnych badaniach okazuje się, że mamy np. wody gruntowe w poziomie posadowienia (lub grunty niebudowlane, organiczne), a więc złożone warunki gruntowe i nasz budynek zostaje zaliczony do II kategorii geotechnicznej - poza Opinią geotechniczną musimy wykonać Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny.
Jeżeli okaże się że nasza działka położona jest na terenach po płytkiej eksploatacji górniczej gdzie mogą wystąpić deformacje terenu (bez względu na rodzaj gruntów w podłożu) to mamy do czynienia ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi i nasz dom kwalifikuje się do III kategorii geotechnicznej - należy wykonać Dokumentację geologiczno-inżynierską oraz w większości przypadków badania geofizyczne.
Jak widać procedury są złożone, więc jeśli chcesz upewnić się jakie badania powinieneś wykonać zapraszamy do kontaktu z Nami.

 

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca