Obecny postęp technologiczny daje Nam coraz to większe możliwości na każdym kroku swojego życia. Mało kto już pamięta, że wszystkie mapy rysowane były ręcznie przez kartografów oraz uzupełniane przez lata. Obecnie każda osoba posiadająca łącze internetowe, ma dostęp do dowolnie wybranego punktu na  kuli ziemskiej wykorzystując najbardziej popularny portal maps.google.pl. Można obejrzeć zdjęcia satelitarne i trójwymiarowe powierzchni terenu, zaplanować trasę przejazdu, zapoznać się ze szlakami turystycznymi, przejść się ulicami, wejść do sklepów, muzeum, katedr. Zdjęcia panoramiczne portalu google street view pozwalają Nam bez wychodzenia z domu obejrzeć najciekawsze zabytki i miejsca z całego świata np. wielki kanion, widok z wieży Eiffla, piramidy lub widok z kopalni soli w Wieliczce.       

Można posunąć się o krok dalej i zostać odkrywcą „nowych” – historycznych lokalizacji (grodziska, kurhany, okopy wojenne, bunkry). Taką możliwość daje Nam technologia LIDAR (Light Detection and Ranging), która wykorzystuje skanning laserowy terenu do stworzenia map trójwymiarowych odwzorowujących powierzchnię. Wiązka laserowa jest w stanie przeniknąć praktycznie przez wszystkie przeszkody na powierzchni ziemi (drzewa, krzewy, trawy) odkrywając przed Nami wzniesienia i zagłębienia terenu z dokładnością ok.20 cm. Metoda ta bardzo szybko zrewolucjonizowała pracę archeologów, detektorystów, poszukiwaczy hobbystycznych oraz Nas – geologów, geofizyków, geodetów.

archeologia_biskupin

archeologia_biskupin2

Poziom gruntu przestał ukrywać dla Nas swoje tajemnice a oczom Naszych ukazała się piękna morfologia terenu. Dzięki teledetekcji w geologii możemy kreślić mapy osuwisk lub terenów zagrożonych ruchami masowymi a także pozwala na wykonywanie map geologicznych oraz reambulację (wprowadzanie zmian jakie zaszły w terenie na mapę).

kopalnia węgla brunatnego Bełchatów

kopalnia węgla brunatnego Bełchatów krajobraz

Mapy fotogrametryczne pomagają Nam także w interpretacji i badaniach geofizycznych na terenach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW) i Zagłębia Rud Cynkowo-Ołowianych (Olkusz, Bolesław, Pomorzany, Klucze). Można w ten sposób zlokalizować miejsce dla obszaru badań, w którym zaznaczają się deformacje terenu ciągłe (niecka osiadań) oraz deformacje nieciągłe (zapadliska, leje, spękania, progi).

 Jaworzno Lasy Państwowe

Jaworzno zapadliska leje niecka

Jaworzno_zapadlisko_lej

Przy pomocy LIDAR potrafimy także kalibrować mapy górnicze nakładając je jedna na drugą w celu przeniesienia sytuacji górniczej na powierzchnię.

Tym artykułem rozpoczynamy serię publikacji skierowanych do osób planujących budowę domu.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań: Jakie badania geologiczne powinienem wykonać przed budową domu jednorodzinnego?
W niniejszym tekście postaram się krótko wytłumaczyć kiedy, po co i jakie badania należy wykonać.
KIEDY?
Zawsze ponieważ w świetle obowiązujących przepisów badania geologiczne są obowiązkowe.
Ale poza obowiązkiem ich wykonania powinien nami kierować również zdrowy rozsądek. Bez sprawdzenia podłoża gruntowego nie jesteśmy w stanie zaprojektować optymalnych, bezpiecznych fundamentów.
PO CO?
Badania geologiczne wykonujemy w celu określenia nośności, rodzaju i cech gruntu oraz w celu rozpoznania warunków wodnych podłoża. Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa. Kwalifikacje niezbędne do sporządzania dokumentacji geologicznych są wydawane przez Ministra Środowiska (kat. VI i VII) natomiast do wykonywania dozoru nad pracami i kierowania robotami geologicznymi w terenie przez Marszałka Województwa (kat. XI i XII).  Z przeprowadzonych badań otrzymujemy zestawienie wartości parametrów fizyko-mechanicznych gruntów niezbędne konstruktorowi do określenia sposobu posadowienia obiektu budowlanego.
JAKIE?
Rodzaj badań zależny jest od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, którą wstępnie określa projektant. Często po analizie materiałów archiwalnych lub po wykonaniu wstępnych badań geologicznych konieczna jest zmiana powyższej kategorii.
Wyjaśnijmy to na przykładzie:
Opinię geotechniczną sporządzamy dla obiektów I kategorii geotechnicznej. Większość domów jednorodzinnych należy do tej kategorii lecz nie zawsze.
Projektant określa I kategorię geotechniczną dla domu jednorodzinnego, po wstępnych badaniach okazuje się, że mamy np. wody gruntowe w poziomie posadowienia (lub grunty niebudowlane, organiczne), a więc złożone warunki gruntowe i nasz budynek zostaje zaliczony do II kategorii geotechnicznej - poza Opinią geotechniczną musimy wykonać Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny.
Jeżeli okaże się że nasza działka położona jest na terenach po płytkiej eksploatacji górniczej gdzie mogą wystąpić deformacje terenu (bez względu na rodzaj gruntów w podłożu) to mamy do czynienia ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi i nasz dom kwalifikuje się do III kategorii geotechnicznej - należy wykonać Dokumentację geologiczno-inżynierską oraz w większości przypadków badania geofizyczne.
Jak widać procedury są złożone, więc jeśli chcesz upewnić się jakie badania powinieneś wykonać zapraszamy do kontaktu z Nami.

 

Ważna informacja dla osób zainteresowanych sporządzeniem projektu robót geologiczno-inżynierskich !!!. Informujemy, że dnia 9 lipca 2015 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyła Nasza całkiem nowa strona internetowa, która została zrealizowana przy współpracy z Knurowską Agencją Internetową "Segida" zajmującą się projektowaniem stron internetowych. Chcemy, aby wszyscy zainteresowani działalnością naszej firmy mogli na nowej stronie internetowej znaleźć zawsze aktualne informacje dotyczące bieżącej pracy, osiągnięć czy nowo realizowanych projektów przez Geosolum s.c. Mamy nadzieję że opracowana przez Nas BAZA WIEDZY wyjaśni Państwu podstawowe zagadnienia dotyczące geologii, geotechniki, geofizyki itp.

Przypominamy o nowelizacji Prawa Budowlanego !! Budujący mogą skorzystać z nowej uproszczonej procedury zwanej zgłoszeniem z projektem. Zrezygnowano z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.