Tym artykułem rozpoczynamy serię publikacji skierowanych do osób planujących budowę domu.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań: Jakie badania geologiczne powinienem wykonać przed budową domu jednorodzinnego?
W niniejszym tekście postaram się krótko wytłumaczyć kiedy, po co i jakie badania należy wykonać.
KIEDY?
Zawsze ponieważ w świetle obowiązujących przepisów badania geologiczne są obowiązkowe.
Ale poza obowiązkiem ich wykonania powinien nami kierować również zdrowy rozsądek. Bez sprawdzenia podłoża gruntowego nie jesteśmy w stanie zaprojektować optymalnych, bezpiecznych fundamentów.
PO CO?
Badania geologiczne wykonujemy w celu określenia nośności, rodzaju i cech gruntu oraz w celu rozpoznania warunków wodnych podłoża. Wszystkie prace powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego geologa. Kwalifikacje niezbędne do sporządzania dokumentacji geologicznych są wydawane przez Ministra Środowiska (kat. VI i VII) natomiast do wykonywania dozoru nad pracami i kierowania robotami geologicznymi w terenie przez Marszałka Województwa (kat. XI i XII).  Z przeprowadzonych badań otrzymujemy zestawienie wartości parametrów fizyko-mechanicznych gruntów niezbędne konstruktorowi do określenia sposobu posadowienia obiektu budowlanego.
JAKIE?
Rodzaj badań zależny jest od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, którą wstępnie określa projektant. Często po analizie materiałów archiwalnych lub po wykonaniu wstępnych badań geologicznych konieczna jest zmiana powyższej kategorii.
Wyjaśnijmy to na przykładzie:
Opinię geotechniczną sporządzamy dla obiektów I kategorii geotechnicznej. Większość domów jednorodzinnych należy do tej kategorii lecz nie zawsze.
Projektant określa I kategorię geotechniczną dla domu jednorodzinnego, po wstępnych badaniach okazuje się, że mamy np. wody gruntowe w poziomie posadowienia (lub grunty niebudowlane, organiczne), a więc złożone warunki gruntowe i nasz budynek zostaje zaliczony do II kategorii geotechnicznej - poza Opinią geotechniczną musimy wykonać Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny.
Jeżeli okaże się że nasza działka położona jest na terenach po płytkiej eksploatacji górniczej gdzie mogą wystąpić deformacje terenu (bez względu na rodzaj gruntów w podłożu) to mamy do czynienia ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi i nasz dom kwalifikuje się do III kategorii geotechnicznej - należy wykonać Dokumentację geologiczno-inżynierską oraz w większości przypadków badania geofizyczne.
Jak widać procedury są złożone, więc jeśli chcesz upewnić się jakie badania powinieneś wykonać zapraszamy do kontaktu z Nami.

 

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyła Nasza całkiem nowa strona internetowa, która została zrealizowana przy współpracy z Knurowską Agencją Internetową "Segida" zajmującą się projektowaniem stron internetowych. Chcemy, aby wszyscy zainteresowani działalnością naszej firmy mogli na nowej stronie internetowej znaleźć zawsze aktualne informacje dotyczące bieżącej pracy, osiągnięć czy nowo realizowanych projektów przez Geosolum s.c. Mamy nadzieję że opracowana przez Nas BAZA WIEDZY wyjaśni Państwu podstawowe zagadnienia dotyczące geologii, geotechniki, geofizyki itp.

Przypominamy o nowelizacji Prawa Budowlanego !! Budujący mogą skorzystać z nowej uproszczonej procedury zwanej zgłoszeniem z projektem. Zrezygnowano z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.

Ważna informacja dla osób zainteresowanych sporządzeniem projektu robót geologiczno-inżynierskich !!!. Informujemy, że dnia 9 lipca 2015 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.