Oferujemy wykonanie badań geofizycznych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego a także dla celów rozpoznania hydrogeologicznego. Przed przystąpieniem do badań oferujemy indywidualne profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac oraz wyboru odpowiedniej metodyki badań dostosowanej do rodzaju terenu i zagrożeń z nim związanych.

METODY BADAŃ GEOFIZYCZNYCH:

  • Metoda elektroporowa
  • Metoda georadarowa
  • Metoda grawimetryczna

RODZAJE BADAŃ:

  • wykrywania stref spękań, rozluźnień i pustek w górotworze zwłaszcza na terenach zagrożonych dawną lub obecną działalnością górniczą
  • lokalizacja uskoków tektonicznych
  • wykrywania warstw wodonośnych
  • rozpoznanie budowy geologicznej
  • badania archeologiczne
  • poszukiwanie zasobów naturalnych i określania wielkości złoża
  • badanie skażeń i zanieczyszczeń gruntu metalami ciężkimi lub ropopochodnymi

Szeroka gama usług, wykwalifikowana kadra

...oraz mnóstwo zrealizowanych projektów

Wybrane projekty

ZAGROŻENIA GÓRNICZE

Czeladź, Śląsk

szczegóły...

ZAPADLISKO SZYBU

Bytom, Śląsk

szczegóły...

Badania geotechniczne

Zawiercie, Śląsk

szczegóły...

Współpraca