Badania geofizyczne prowadzone były w celu rozpoznania terenu wokół powstałego zapadliska oraz możliwości powstania deformacji nieciągłych i identyfikacji zagrożenia wywołanego dawną eksploatacją rudną. Zagrożenia są dwubiegunowe zarówno w ośrodku skalistym, mowa tu o górotworze triasowym dokładniej o zrobach wybieranych rud darniowych jak i w nadległym ośrodku gruntowym zbudowanym z utworów czwartorzędowych.

Przedmiotowa deformacja nieciągła (zapadlisko) oraz anomalia wysokooporowa oznaczona literą „A” pokrywa się lub jest w bezpośrednim sąsiedztwie zaznaczonej na materiałach górniczych lokalizacji szybu „Krebs”. Zasięg głębokościowy rozstawu pomiarowego, na którym ujawniła się anomalia ocenia się na ok. 15-18 m i w tym interwale głębokościowym zarejestrowano wyższe wartości oporności pozornej, co może świadczyć o zaburzonym podłożu w całym przedmiotowym interwale lub głębiej. Ze względu na wymiary tarczy szybowej zastosowano siatkę pomiarową (5 x 2,5 m) gwarantującą wysoką rozdzielczość poziomą zastosowanej metody. W miejscu wystąpienia deformacji nieciągłej oraz w miejscach wskazanych na podstawie badań elektrooporowych prowadzone będą prace zabezpieczające przed dalszymi negatywnymi wpływami eksploatacji rudnej.

 

View the embedded image gallery online at:
https://geosolum.pl/galeria/projekt-2-bytom#sigProId857239735a