Grawimetria jest pasywną i w pełni nieinwazyjną metodą geofizyczną, która bazuje na pomiarze natężenia pola grawitacyjnego występującego na Ziemi. Pomiar grawimetryczny jest bardzo szybki i wymaga jedynie umieszczenia instrumentu w odpowiednim miejscu i jego wypoziomowania. Badania są w pełni bezinwazyjne i nie wymagają generowania żadnego sygnału, gdyż korzysta ona z naturalnego pola grawitacyjnego Ziemi. Niewielkie zmiany gęstości skał oraz gruntów znajdujących się pod powierzchnią powodują zmiany mierzonego przez nas natężenia pola grawitacyjnego. Dzięki bardzo dużej czułości urządzenia metoda grawimetryczna potrafi odnaleźć pustki i rozluźnienia spowodowane eksploatację górniczą czy zlikwidowane szyby górnicze. Do pomiarów grawimetrycznych wykorzystywany jest grawimetr CG-5 firmy Scintrex, który jest jednym z najnowszych grawimetrów produkowanych na świecie. Uzyskane wyniki są poprawiane na efekty grawitacyjne od nierówności terenowych, głębokiej budowy geologicznej czy budynków znajdujących się w pobliżu. Takie przetwarzanie pozwala uzyskać wartości natężenia pola grawitacyjnego zależne jedynie od lokalnych zmian w gęstości ośrodka geologicznego.