Opracowania środowiskowe wykonujemy najczęściej przed planowanym zakupem nieruchomości, tak aby nie „kupować kota w worku” oraz w celu określenia stopnia zanieczyszczenia posiadanego gruntu i  zaplanowania remediacji (zrekultywowania).

Opracowania obejmują m. in. takie aspekty jak:

  • określenie wielkości i zasięgu skażenia (tzw. aureola skażeń)
  • określenie możliwości migracji skażenia
  • sprawdzenie historii zanieczyszczenia
  • analizę gruntów antropogenicznych  i określenie ich możliwości do dalszego wykorzystania: nasypy, utwardzenia terenu, wymiana gruntu – rekultywacja ex-situ;