Oferujemy wykonanie badań geofizycznych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego, a także dla celów rozpoznania hydrogeologicznego.  Przed przystąpieniem do badań oferujemy indywidualne profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac oraz wyboru odpowiedniej metodyki badań, dostosowanej do rodzaju terenu i zagrożeń z nim związanych.

 

Badania geofizyczne

Oferujemy wykonanie badań geofizycznych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego, a także dla celów rozpoznania hydrogeologicznego. Przed przystąpieniem do badań oferujemy indywidualne profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac oraz wyboru odpowiedniej metodyki badań dostosowanej do rodzaju terenu i zagrożeń z nim związanych.

Do czego wykorzystywane są metody geofizyczne:

  • wykrywanie stref spękań, rozluźnień i pustek w górotworze zwłaszcza na terenach zagrożonych dawną lub obecną działalnością górniczą
  • lokalizacja uskoków i innych dyslokacji tektonicznych
  • lokalizacja obszarów zagrożonych powstaniem deformacji terenu (nieciągłych i ciągłych)
  • wykrywanie warstw wodonośnych
  • rozpoznanie budowy geologicznej
  • badania archeologiczne
  • poszukiwanie zasobów naturalnych i określanie wielkości złoża
  • badanie skażeń i zanieczyszczeń gruntu metalami ciężkimi - określenie aureoli skażeń

Podkategorie

YMEDIA.pl