Służy do badania nośności i zagęszczania podłoża gruntowego za pomocą badań in situ. Pozwala na określenie następujących wartości i parametrów:

- pierwotnego modułu odkształcenia EV1

- wtórnego modułu odkształcenia EV2

- wskaźnika odkształcenia gruntu Io

- wyznaczania nośności podłoża gruntowego

- pomiaru osiadania gruntu pod wpływem obciążenia statycznego