Dokument ten wykonuje się w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Projekt robót geologicznych zawiera opis terenu badań, zamierzenia inwestycyjnego oraz opis warunków gruntowych i planowanych robót geologicznych. Przekłada się go w miejscowym urzędzie lub starostwie celem uzyskania decyzji zatwierdzającej, która daje zielone światło do wykonania robót terenowych.