Badania dylatometrem pozwalają na określenie wytrzymałości i odkształcenia gruntu w warunkach „in situ”. Badanie polega na wciskaniu z powierzchni dylatometru, a następnie na wykonaniu badania w zadanym interwale głębokości np. co 20-30 cm, lub w danej warstwie. Na każdej głębokości wykonywany jest pomiar ciśnień w dwóch położeniach membrany. Testy DMT wykonywane są zwykle dla gruntów słabonośnych, organicznych.