Dokumentacja powstaje na podstawie wykonanych robót geologicznych i badań laboratoryjnych oraz terenowych wykonanych na podstawie projektu robót geologicznych. Znajdują się w niej wszystkie informacje niezbędne do zaprojektowania bezpiecznego obiektu budowlanego takie jak: warunki górnicze, wyniki wierceń badań laboratoryjnych, sond oraz zalecenia dotyczące posadowienia i zabezpieczenia budynku.