Wiercenia wykonuje się w celu rozpoznania budowy geologicznej i pobrania prób gruntu. Wykonujemy wiercenia następującymi metodami;

- „na sucho” – system mechaniczno-obrotowy - świdrem spiralnym lub rurowym (zwierciny z dna otworu wynoszone są za pomocą narzędzia czerpiącego)

- „na płuczkę” – system mechaniczno-obrotowy i udarowy – płuczkę stanowi woda lub powietrze (zwierciny z dna otworu wynoszone są za pomocą płuczki)

- wiercenia z poborem rdzenia – za pomocą koronki pojedynczej lub podwójnej. Wynikiem takiego wiercenia są rdzenie o długości 1 m układane do skrzynek. Takiego systemu używa się głównie przy wierceniach geologicznych gdzie konieczne jest szczegółowe rozpoznanie budowy podłoża wraz z zarejestrowaniem ewentualnych stref spękań, uskoków, nieciągłości itp.