OFERTA ZAWIERA OPIS BADANIA GEOFIZYCZNEGO-BADANIA GEORADAROWEGO GPR

Metoda georadarowa (GPR-ground penetrating radar) należy do grupy metod geofizycznych nieinwazyjnych. Badania GPR nie wywołują ingerencji w środowisko. Są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Metoda pozwala na szybki postprocessing, czyli interpretację wyników nawet zaraz po wykonaniu profilu georadarowego. Można ją wykonać w warunkach terenowych oraz w czasie rzeczywistym. Szerokie spectrum zastosowań metody GPR i szybkość wykonania wpływają na coraz większe zainteresowanie tej metody.

 

 

Profilowania georadarowe stosujemy w celu:

 • badania litologii warstw gruntowych -określenie warunków geologicznych
 • poszukiwanie pustek, rozluźnień i spękań w warstwach górotworu
 • określenie migracji wód oraz warstw potencjalnie zawodnionych

 

Powyższe zastosowania wykorzystujemy jako techniki uzupełniające wiedzę dotyczącą terenów inwestycyjnych w następujących dokumentacjach:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • dokumentacja geofizyczna
 • dokumentacja z badań georadarowych


W naszych badaniach georadarowych używamy
GPR marki Transient Technologies Viy -300 MHz. Antena o częstotliwości 300 MHz jest najbardziej uniwersalna do wykonywania pomiarów. Uzyskujemy dobrą jakość (rozdzielczość) na głębokość od powierzchni do ok. 6, a nawet 9-10 metrów w warunkach skalnych. Antena ma wbudowany inklinometr, czyli czujnik przechylenia. Pozwala to na precyzyjne odzwierciedlenie morfologii terenu w trakcie pomiarów.

 

Georadar można wykorzystywać również do:

 • wykrywanie obiektów infrastruktury podłoża tj. kable, rury (również PCV i PP) oraz obiektów antropogenicznych (piwnice, dawne fundamenty, budowle podziemne)
 • badanie warstw podbudowy dróg oraz warstw bitumicznych
 • badania georadarowe archeologiczne (wykrywanie podziemnych krypt, ukrytych komnat, „Złoty Pociąg”, bunkry w Mamerkach, tajemnice legend wojennych)


Do interpretacji pomiarów GPR używamy
oryginalnego oprogramowania Synchro3 oraz Planner. 

Prezentacja echogramów (wyniki badań GPR) poddanych filtrowaniu pod względem poszukiwanych struktur przedstawiana jest na obrazach 2D oraz 3D.


Badanie georadarem cennik:

Dla metody geradarowej cena uzależniona jest od ilości metrów bieżących profili oraz złożoności zadania. Dla profilowań GPR cena waha się w przedziale 1-10 zł /mb. Wycena wykonywana jest indywidualnie po wstępnym rozpoznaniu tematu. Pomiary GPR wykonujemy w całej Polsce.

Producent aparatury do badania georadarowego GPR