szkody górnicze Mikołów szkody górnicze Mikołów

Opinia geologiczno-górnicza oraz badania geofizyczne w korelacji z występującą na danym terenie dawną lub teraźniejszą eksploatacją górniczą, są pierwszym krokiem do ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy za dodatkowe zabezpieczenia projektowanej budowy lub za szkody już powstałe. Odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku eksploatacji ponosi przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobycie, jeśli taki nie istnieje to odpowiedzialność spada na Skarb Państwa, reprezentowany m. in. przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.