W celu identyfikacji zagrożenia wykorzystywane są metody geofizyczne zwłaszcza geoelektryczne, które są jednymi z najefektywniejszych i najszybszych sposobów nieinwazyjnej identyfikacji zagrożeń na terenach górniczych. Istotą tej metody jest pomiar, którego wyniki po przetworzeniu komputerowym oraz interpretacji wskazują miejsca występowania rozluźnień, spękań a nawet pustek w górotworze.

YMEDIA.pl