Płytka eksploatacja górnicza niesie za sobą konsekwencje w postaci powierzchniowych deformacji terenu, które stanowią poważne zagrożenie dla budownictwa.  Zmiany struktury górotworu ujawniają się w postaci rozgęszczeń, rozluźnień oraz pustek, natomiast na powierzchni w postaci deformacji nieciągłych i ciągłych. Tak zdegradowany górotwór, nie jest w stanie przejąć obciążeń i zagraża stateczności budowli. W związku z tym, należy wykonywać różnego rodzaju działania naprawcze polegające na likwidacji negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa.

Podkategorie

YMEDIA.pl