Zestaw do sondowania składa się z końcówki spiralnej, żerdzi, uchwytu lub urządzenia do obracania żerdzi. Sondowanie polega na wciskaniu w grunt żerdzi zakończonych końcówką (sondowanie statyczne) w gruntach słabych, jeżeli opór zagłębienia jest mniejszy od 1 kN. Kiedy opór przekracza 1 kN, sonda jest obracana (wkręcana) ręcznie lub mechanicznie z rejestracją liczby półobrotów na 0,2 m wpędu końcówki.

Badanie sondą wkręcaną stosuje się do oceny zagęszczenia gruntów niespoistych oraz do oceny wytrzymałości na ścinanie bez odpływu gruntów spoistych.