Firma geologiczna Śląsk

Geosolum to firma na rynku usług geologicznych i geofizycznych z województwa śląskiego. Początek rzeczywistej działalności sięga 2003 r. Jako zespół młodych geologów oraz geofizyków Katedr naukowych Geologii Ogólnej i Poszukiwawczej, oraz Geofizyki Stosowanej rozpoczęliśmy zdobywać fundamentalną wiedzę teoretyczną. Teoria musi iść w parze z praktycznym jej wykorzystaniem. Doświadczenia praktycznego posiadamy już ponad 10 lat. Obejmuje ono takie branże jak:

  • geologia
  • geofizyka
  • geotechnika
  • budownictwo
  • drogownictwo
  • inżynieria środowiska
  • geozagrożenia
  • ochrona środowiska

 

Czym wyróżniamy się w branży geologicznej na Śląsku?

Nasza działalność cechuje się innowacyjnym podejściem do problemów geotechnicznego posadowienia naziemnych oraz podziemnych budowli użytkowych i komunikacyjnych. Jako zespół naukowy śmiało podejmujemy tematy związane z pracami badawczymi zwłaszcza dla najbardziej wymagających terenów Śląska i Zagłębia.

Województwo śląskie jest szczególnie narażone na oddziaływanie szkód górniczych. Specjalizujemy się w wykonywaniu badań (np. geofizyka wskazująca miejsca na odwierty), które pozwalają zweryfikować zagrożenie ze strony szkód górniczych.

Śląska firma geologiczna będzie wiedzieć najlepiej jak przeciwdziałać i zapobiegać szkodom oraz zjawiskom deformacji nieciągłej. Dysponujemy wykwalifikowaną i fachową kadrą posiadającą wszelkie wymagane uprawnienia.

 

Działamy w zakresie wymaganym ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Prawo Budowlane. Swój warsztat szlifowaliśmy przez lata w firmach oferujących szeroki profil usług zarówno o kierunku Nauk o Ziemi, jak i budownictwa tradycyjnego oraz górnictwa.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Pomagamy przy wyborze optymalnej metody badawczej pozwalającej na wyeliminowanie kosztownych błędów już na etapie projektowania. Znane są nam problemy współczesnego sposobu posadowienia bezpośredniego i pośredniego na terenach wymagających, jakimi jest Śląsk. Wiemy, że oszczędzanie na badaniach może mieć fatalne konsekwencje!

Geologia stosowana, geologia inżynierska oraz geofizyka to dziedziny nauki, bez których nie obejdzie się żadna budowa.