Problem zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności gleby, niestety coraz częściej się pojawia. Dotyczy on zarówno Inwestorów budujących obiekty wielkopowierzchniowe, jak i indywidulanych klientów budujących domy jednorodzinne. Oferujemy kompleksowe rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.