Metoda MASW jest jedną z najmłodszych metod sejsmiki inżynierskiej i podobnie jak pozostałe polega na rejestracji drgań gruntu wzbudzanych młotkiem. W przeciwieństwie do metody sejsmicznej tomografii refrakcyjnej, w metodzie MASW bada się falę biegnącą po powierzchni. Podobne fale możemy wyczuć chociażby wtedy gdy stoimy na chodniku, a jadący samochód wpadnie w dziurę w drodze. Dzięki bardzo czułej aparaturze możemy dokładnie zarejestrować fale propagujące w gruncie. Fale powierzchniowe posiadają bardzo ważną właściwość – im są dłuższe tym głębiej sięgają w grunt. Stosując metody komputerowe, takie jak transformata Fouriera czy transformacja f-k możemy wyznaczyć profil prędkości fali poprzecznej pod badanym profilem.

 

Dzięki tej metodzie możemy:

  • śledzić granice geologiczne między wykonanymi otworami geotechnicznymi,
  • wyznaczać obszary do wykonania wierceń,
  • wyznaczać strefy rozluźnień w badanym materiale,
  • wyznaczać parametry geotechniczne gruntu takie jak: moduł sprężystości podłużnej (E), moduł sprężystości postaciowej (G),
  • znajdować pustki, niejednorodności lub wymycia w gruncie,
  • oceniać jakość skał podłoża, czy złóż kruszyw,
  • wyznaczać parametry hazardu sejsmicznego zgodne z normą Eurokod-8.