Tematem inwestycji dla której wykonywaliśmy badania była budowa dwóch hal produkcyjnych na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym przy Drodze do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu. Celem prac było określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża. Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonano 5 otworów geotechnicznych do głębokości 8,0 i 12,0 m, było to wstępne rozpoznanie warunków geologicznych.

W podłożu badanego obszaru nawiercono grunty gliniasto-pylaste lokalnie z laminami piasku, stwierdzono również występowanie wód gruntowych w poziomie posadowienia w związku z czym badany obszar zakwalifikowano do terenów o złożonych warunkach gruntowych.

 

View the embedded image gallery online at:
https://geosolum.pl/galeria/projekt-3-zawiercie#sigProIdd84e661669