NA CZYM POLEGA SEJSMIKA ORAZ JAK DOCHODZI DO WZBUDZENIA FALI SEJSMICZNEJ

Metoda sejsmiczna to jedna z najczęściej stosowanych metod geofizycznych w badaniach gruntu. Są to badania nieinwazyjne. Nie wymagają wykonania otworów ani żadnych prac ziemnych. Zasada działania wszystkich metod sejsmicznych bazuje na rejestracji drgań gruntu. Drgania te są bardzo niewielkie. Są one praktycznie niewyczuwalne dla osób znajdujących się w pobliżu obszaru badań. Fale sejsmiczne generowane w metodzie sejsmicznej są bezpieczne dla ludzi, środowiska oraz wszelkich budowli i budynków znajdujących się obok. Dzieje się tak dlatego, że do wzbudzenia wspomnianych drgań używa się kilkukilogramowego młotka, którym uderza się w znajdującą się na ziemi płytkę.

Sejsmika daje szerokie możliwości wyznaczania:

  • parametrów geotechnicznych górotworu,
  • poszukiwania anomalii prędkości.

 

W CZYM POMAGA SEJSMIKA W PRACY GEOFIZYKA

 

Dzięki metodom sejsmicznym można efektywniej wyznaczać miejsca do potencjalnych odwiertów. Wyznaczona anomalia będzie dobrą wskazówką do wykonania wiercenia kontrolnego, które pozwoli na dokładniejsze określenie jej charakteru. Inwestor unika w ten sposób wiercenia na ślepo, przechodząc od razu do wykonania kluczowych dla inwestycji wierceń, co pozwala na zmniejszenie ich ilości i redukcję kosztów. Ponadto, sejsmiczne badania geofizyczne pozwalają na dokładne i dwuwymiarowe śledzenie granic geologicznych wyznaczonych w otworach. Dzięki temu wykonane przekroje geologiczne nie będą jedynie wynikiem uśredniania wyników w sąsiednich otworach. Pozwolą uzyskać rzetelną informację geologiczną.

Z uwagi na to, że drgania gruntu mają złożoną naturę, możemy stosować różne metodyki pomiarowe i interpretacyjne, w zależności od celu geologicznego, oczekiwań i budżetu inwestora.

YMEDIA.pl