Badania stopnia zagęszczenia Id lub wskaźnika zagęszczenia Is stanowią niezbędną metodę w celu prawidłowego wykonania podbudowy inwestycji. 

Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej (LPD) ZORN pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze inwestora. LPD w odróżnieniu od badań płytą sztywną (VSS) nie potrzebuje specjalnego obciążenia w czasie wykonywania badań. Pomiar może wykonać jeden geolog 

Cena badania płytą dynamiczną jest dzięki temu atrakcyjna. Niewielki rozmiar urządzenia pozwala wykonywać pomiary nawet w najbardziej newralgicznych miejscach np.

 • w wykopach powierzchniowych pod stopy fundamentowe,
 • w wykopach pod podbudowy fundamentów,
 • w wykopach liniowych

 

 

Jakiej płyty dynamicznej używamy:

W ramach badań płytą dynamiczną wykorzystujemy nowoczesny sprzęt firmy ZORN. Płyta dynamiczna ZORN wyposażona jest w automatyczny rejestrator pomiarów. Pozwala to na wyświetlanie wyników bezpośrednio po wykonaniu pomiarów. Pomiar wykonywany jest z wysoką precyzją, wynoszącą ± 1 mikrometr. Ocenę nośności można wykonać dla gruntów o granulacji (wielkości ziaren) do 63 mm. Dynamiczny moduł odkształcania Evd nie może być większy niż 125 [MPa]. Dla budownictwa i drogownictwa są to wartości w 95% wystarczające.

 

Badanie podbudowy posadzki Hillwood Sosnowiec

 

Zastosowanie badania zagęszczenia

Lekka płyta dynamiczna stosowana jest do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MPa]. Moduł służy do określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, przy użyciu odpowiednich korelacji wyników płyty dynamicznej. Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu wykorzystywana jest do określenia bezpieczeństwa użytkowania projektowanej inwestycji.

 

Jak zbudowana jest płyta?

LPD jest urządzeniem składającym się z płyty o średnicy 300 mm, która wyposażona jest w czujniki obciążenia z kulą osiującą.

Płyta ta stanowi podstawę, na którą z ustalonej wysokości opuszczany jest obciążnik o masie 10 kg (potocznie zwanym babą). Ciężar uderza z maksymalną siłą 7.07 kN (przy czasie oddziaływania 18 milisekund). Całość połączona jest z rejestratorem.

 

Metodyka pomiarowa

Pomiar przeprowadzany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonywane są 3 uderzenia próbne. Po ich wykonaniu odbywa się właściwa rejestracja.

Po zakończeniu 3 pomiarów na rejestratorze wyświetlana jest:

 1. wartość osiadania
 2. stosunek osiadania do prędkości (s/v)
 3. dynamiczny moduł odkształcenia Evd.

Maksymalny zasięg głębokościowy uzyskany na podstawie pomiaru wynosi od 40 do 50 centymetrów. Uzyskane wartości odpowiadają średnio głębokości 30 cm. Pomierzone wartości porównywane są z danymi teoretycznymi w celu określenia, czy projektowana inwestycja spełnia wymogi.

Dużą zaletą badań jest czas pomiaru, który wynosi mniej niż 3 min, dla jednego punktu pomiarowego.

Krótki czas rejestracji pozwala na wykonanie badań w wielu miejscach. Można więc wyznaczyć przestrzenną charakterystykę zagęszczenia gruntu.

Rysunek poniżej przedstawia przykład badań wykonanych pod projektowaną drogę dojazdową.

 

 

Miejsce o niskim stopniu zagęszczenia w obrębie projektowanej inwestycji stanowi obszar niespełniający wymagań. Geolog oraz projektant mogą wymagać dalszych prac ulepszających.

 

Przykłady zastosowań

Badania stopnia zagęszczenia lub wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną posiadają szerokie zastosowanie, w szczególności wykonywane są dla określenia: wskaźnika zagęszczenia

 1. wskaźnika zagęszczenia podbudowy fundamentów
 2. wskaźnika zagęszczenia stabilizacji gruntu
 3. wskaźnika zagęszczenia gruntów po wymianie
 4. wskaźnika zagęszczenia podbudów powierzchni drogowych i parkingowych
 5. wskaźnika zagęszczenia podbudów inwestycji liniowych np. kanalizacja, wodociągi

Należy zwrócić uwagę, że badania wskaźnika zagęszczenia Is dotyczą gruntów po wymianie i zagęszczonych, czyli tzw. ulepszonych. Badanie stopnia zagęszczenia Id odnosi się do ulepszonych gruntów rodzimych bez wymiany gruntu.

Możliwość zastosowania badań lekką płytą opracowane zostało w ramach badań Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.- ,,Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną”. Dzięki temu określono zależności pomiędzy odkształceniem podłoża oraz badaniami płytą dynamiczną.

 

Wieloletnie doświadczenie pozwala w sposób rzetelny oraz precyzyjny określić rodzaj badań predysponowany pod planowaną inwestycję.

W przypadku wątpliwości, czy badanie lekką płytą dynamiczną stanowi użyteczne narzędzie dla konkretnej inwestycji, zapraszamy do kontaktu. Jest to idealne rozwiązanie badawcze dla obsługi budów, deweloperów oraz ludzi prywatnych stawiających budynki jednorodzinne. Bardzo często stosuje się je także w drogownictwie.

Cena badania płytą dynamiczną ustalana jest indywidualnie. Zależy głównie od ilości punktów pomiarowych wykonywanych podczas jednej wizyty geologa.

 

Dystrybutor płyty dynamicznej ZORN ZFG