Do najniebezpieczniejszych procesów zachodzących na powierzchni terenu, zaliczamy deformacje nieciągłe. Jest to zjawisko bardzo trudno prognozowalne, z uwagi na różnorodność czynników mających na nie wpływ. Niebezpieczeństwo tkwi również, w czasie ich powstania (od kilku minut do kilku godzin). Najczęściej efektem płytkiej eksploatacji górniczej są zapadliska, powstające na powierzchni terenu. Proces ich powstawania zapoczątkowany jest zwykle spękaniem naruszonego górotworu, w którym wraz z upływem czasu dochodzi do rozluźnienia ośrodka skalnego, fragmenty skał opadają na dno starych zrobów tworząc zapadlisko. Powierzchnia stropu pustki migruje ku górze terenu, jednocześnie zmniejszając swoją objętość w związku ze zwiększoną objętością luźnych fragmentów skalnych. Jeżeli grubość - miąższość nadkładu jest znaczna dochodzi do samopodsadzenia pustki, jeżeli natomiast, miąższość nadkładu nie jest wystarczająca na powierzchni terenu powstaje zapadlisko, czyli element deformacji nieciągłej. 

 

Likwidacja polega na zasypaniu powstałej deformacji z jednoczesnym zagęszczaniem terenu oraz przeprowadzeniu badań i zabiegów zapobiegających powstaniu kolejnych deformacji nieciągłych.