Inwestycja w mieście Sosnowiec obejmowała budowę dwóch hal magazynowych wraz z drogami, parkingami oraz placami manewrowymi  o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha. Pod względem morfologicznym badany obszar był bardzo urozmaicony i przekształcony działalnością antropogeniczną, związaną ze zwałowaniem skały płonnej głównie w postaci iłołupków karbońskich jako odpadu po płytkiej eksploatacji węgla kamiennego pokładów orzeskich 304 oraz 312/4. Pokłady te udostępnione były za pomocą wyrobisk korytarzowych zwanymi upadowymi mającymi upad 10o oraz wylot na powierzchni ziemi.

W pierwszym etapie zakres badań geologicznych polegał na wykonaniu opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego, w której ze względu na skomplikowane warunki gruntowe zaliczono teren do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Kategoria ta wymagała przygotowania projektu prac geologicznych, który musiał zostać złożony w Urzędzie Miasta Sosnowiec w celu zatwierdzenia projektowanych prac. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu bez żadnych uwag można było przystąpi ć do dalszych prac wiertniczych. Odwierty zostały wytyczone geodezyjnie przy pomocy odbiornika RTK GPS marki ALTUS. Urządzeniem tym pomierzono także współrzędne poziome i rzędne wysokościowe.

Analogicznie w tym czasie była wykonywana ekspertyza geotechniczna dotycząca przydatności złoża pochodzącego ze zwałowiska do robót drogowo-inżynieryjnych przy wykorzystaniu specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Dodatkowym zadaniem było także sprawdzenie przebiegu oraz stanu zlikwidowania upadowych Zbyszek oraz Marian Zachód będących pozostałością po działalności górniczej KWK Niwka Modrzejów.

Wiercenia zostały precyzyjnie zlokalizowane a zadanie to zostało wykonane dzięki odpowiedniej kalibracji map pokładów górniczych oraz wykorzystaniu do tego nowoczesnych map fotogrametrycznych raz badań geofizycznych.

Po wykonaniu łącznie 446 m wierceń80 m sondy statycznej CPT oraz badań laboratoryjnych próbek pobranych podczas wierceń opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską, która została zatwierdzona bez żadnych uwag. Za rzetelne wykonanie prac otrzymaliśmy bardzo dobre referencje (patrz zakładka Referencje).

 

View the embedded image gallery online at:
https://geosolum.pl/galeria/projekt-6-sosnowiec#sigProIdd354e8bf82

Więcej w tej kategorii: « PROJEKT 5: JAWORZNO