Obejmuje zarówno pełną analizę materiałów archiwalnych, weryfikację warunków geologiczno-górniczych i hydrogeologicznych, tektonicznych, weryfikację ewentualnych zanieczyszczeń gleby oraz innych czynników mogących wpłynąć na możliwość realizacji inwestycji jak i na koszty budowy. Oferujemy również konsultacje oraz doradztwo w dziedzinie geologii, geofizyki, ochrony środowiska i geotechniki oraz dziedzin pokrewnych.