Technologia sondowania dynamicznego polega na wbijaniu sondy wraz z żerdziami zakończonymi końcówką stożkową w podłoże z powierzchni terenu. Wbijanie polega na podnoszeniu młota o określonej masie na stałą wysokość i opuszczaniu go na podbabnik. Parametrem sondowania jest liczba uderzeń N10 na każde 10 cm zagłębienia (sondy DPL, DPM i DPH), lub N20 na każde 20 cm zagłębienia w przypadku sondy DPSH, wartość tę zapisujemy na specjalnym formularzu. Stopień zagęszczenia gruntu - ID odczytujemy korzystając z odpowiedniego wykresu.

 • sonda lekka DPL(ang. dynamic probing light) - SL masa młota - 10 kg,
  maksymalna zalecana głębokość sondowania - 8,0 m
 • sonda średnia DPM (ang. dynamic probing medium) - SS 
  masa młota - 30 kg, maksymalna zalecana głębokość sondowania - 20,0 - 25,0 m
 • sonda ciężka DPH (ang. dynamic probing heavy) - SC
  masa młota - 50 kg, maksymalna zalecana głębokość sondowania - 20,0 - 25,0 m
 • sonda bardzo ciężka DPSH (ang. dynamic probing super heavy ) - SH
  masa młota - 63,5 kg, maksymalna zalecana głębokość sondowania - 25,0 m