Celem badania jest wydzielenie w podłożu spoistych gruntów słabonośnych oraz ocena ich parametrów wytrzymałościowych. Maksymalna zalecana głębokość sondowania to 6-10 m p.p.t.

Technika badań sondą SLVT stanowi połączenie sondowań sondą dynamiczną DPL z możliwością pomiaru wytrzymałości na ścinanie poprzez rejestrację momentu obrotowego końcówki krzyżakowej wykorzystując klucz dynanometryczny.