Badanie wału rzecznego konduktometrem w celu weryfikacji szczelności Badanie wału rzecznego konduktometrem w celu weryfikacji szczelności

Badanie geofizyczne przewodności konduktometrem GCM

Badanie geofizyczne przewodności gruntu konduktometrem (ang. Ground Conductivity Meter skr. GCM) na dobre wpisało się w niezbędnik rozpoznania przez nas działek i terenów inwestycyjnych. W ciągu pierwszego półrocza użytkowania konduktometru udało się przemierzyć ponad 60 ha terenów. Dzięki rozpoznaniu przewodności gruntu uzyskujemy informacje pod kątem:

 • geologii,
 • geofizyki,
 • historii użytkowania obszaru,
 • ochrony środowiska,
 • archeologii,
 • uzbrojenia terenu.

 

Pomiary są szybkie i precyzyjnie (uwzględniając ewentualne zaburzenia).

Rozkład przewodności elektrycznej przedstawiają mapy przygotowane w programie Surfer.

mapa rozkładu przewodności elektrycznej oraz parametru in phase

Wykazane anomalie w przewodności są weryfikowane za pomocą wykopu lub odwiertu wraz z poborem prób do badań środowiskowych.

Dzięki temu rozpoznajemy problemy i utrudnienia w kwestii bezpiecznego posadowienia obiektu oraz użytkowania terenu.

Jakie możliwości ma metoda poszukiwań przy użyciu konduktometru GCM

Badanie geofizyczne za pomocą konduktometru marki CMD Explorer pozwoliło nam wykryć:

 • Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
 • Zakopane fundamenty
 • Pozostałości dawnych elementów zagospodarowania działki
 • Elementy metalowe w podłożu
 • Zmienność litologiczną oraz miąższość warstw gruntu
 • Strefy spękań i pustek krasowych, oraz po wykonanej eksploatacji górniczej
 • Obszary skażeń podłoża gruntowego

Poszukiwanie konduktometrem dawnych obiektów

Co potrafi konduktometr GCM oraz jaka jest głębokość badania geofizycznego

Poza pomiarem przewodnictwa podłoża można w prosty sposób przeliczyć je na oporności występujące na danej głębokości. W zależności od orientacji cewek konduktometru, mamy możliwość pomiarów geofizycznych przewodności dla 6 głębokości w przedziale od 1 metra do 6,7 m p.p.t.

Budowa Naszego konduktometru GCM składa się z sześciu cewek rozstawionych względem siebie w stałej odległościTrzy cewki pełnią funkcję nadawczą, w których wytwarzany jest prąd o niskiej częstotliwości, generujący zmienne pole magnetyczne Hp. Wytwarzane pole magnetyczne wnika do ośrodka gruntowego i skalnego, wytwarzając w nim prądy wirowe, które następnie generują wtórną indukcję magnetyczną. Powstałe w ośrodku wtórne pole magnetyczne zostaje zmierzone przez pozostałe trzy cewki, będącą cewkami odbiorczymi.

Konduktometr GCM w poszukiwaniu obiektów metalowych — parametr in phase

Oprócz wartości przewodności elektrycznej gruntu mierzony jest również składnik in phase. Mierzony parametr in phase jest wielkością względną, podawaną w jednostkach bezwymiarowych ppt. Wartość in phase jest proporcjonalna do rzeczywistej części wtórnego pola magnetycznego. Mierzona wartość in phase najczęściej służy do wskazywania miejsc zalegania obiektów metalowych, co pozwala na określenie przebiegu np. niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, zbrojonych fundamentów i płyt.

Geofizyczne badanie archeologiczne przewodności gruntu