Badania laboratoryjne wykonywane są w celu ustalenia parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw, które posłużą do wyznaczenia nośności podłoża, a so za tym idzie rodzaju i głębokości posadowienia. 

Wybrane badania laboratoryjne wykonywane do celów dokumentowania geologiczno-inżynierskiego:

 • Analiza sitowa
 • Wskaźnik piaskowy
 • Konsystencja gruntów
 • Wilgotność naturalna
 • Współczynnik firtracji
 • Badanie CBR
 • Agresywność wody względem betonu i stali
 • Gęstość objętościowa
 • Gęstość właściwa
 • Edometryczny moduł odkształcenia
 • Kąt tarcia wewnętrznego
 • Spójność efektywna