Badanie presjometryczne polega na pomiarach w warunkach „in situ” odkształcalności gruntów i słabych skał w wyniku rozszerzania się cylindrycznej sprężystej (gumowej) membrany pod ciśnieniem.

Wyróżnia się cztery różne rodzaje presjometrów:

  • presjometr Menarda MPM,
  • presjometr ze „wstępnym wierceniem” PBP,
  • presjometr „samowwiercający się” SBP,
  • presjometr zagłębiany FDP.