W Naszej pracy często spotykamy się z opiniami ludzi, którzy twierdzą, że brak jest zagrożenia ze strony dawnej płytkiej eksploatacji, jednakże rzeczywistość wielokrotnie już zweryfikowała takie błędne myślenie. Na pewno żaden Inwestor nie chciałby się przekonać na własnej skórze co by było, gdyby doszło do powstania deformacji nieciągłej pod jego obiektem. Przy nałożeniu się kilku niekorzystnych czynników, np. sufozja, wstrząsy parasejsmiczne, zmiana warunków wodnych może dojść do powstania zapadliska po płytkiej eksploatacji sprzed 100, a nawet 200 lat.
Dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznanie terenu pod różnymi względami, poczynając od analizy materiałów archiwalnych i z zasobów mapowych poprzez badania geofizyczne kończąc na weryfikacji geologicznej.
Zdjęcia przedstawiają deformację, do powstania której doszło 4 kwietnia 2020r. w mieście Mysłowice, w miejscu gdzie lada moment miał zostać wykonany fundament w postaci stopy pod halę produkcyjną. Zapadlisko miało na powierzchni średnicę blisko 2m, natomiast u postawy na głębokości 4m miało 7m średnicy. Eksploatacja w tym miejscu miała miejsce ponad 160 lat temu a nadal występowało ryzyko nie tylko dla inwestycji, a także dla utraty zdrowia ludzkiego.