Barbórka w cieniu pandemii

Z okazji Dnia Górnika chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia tradycyjnym górniczym wezwaniem Szczęść Boże.
 W cieniu pandemii i perspektyw źle wróżącym dla polskiego węgla niestety obędzie się bez tradycyjnych biesiad górniczych, by móc świętować i uczcić ten ciężki zawód. 
 
 
 
 
 Święto polskiego górnictwa Barbórka
 
Nasza branża, pomimo że nie jest stricte górnicza ale jest z nią bardzo mocno związana. Codziennie mamy do czynienia z zadaniami badającymi wpływy aktualnej oraz dawnej eksploatacji górniczej. Dziś mieliśmy do czynienia z wyrobiskiem mającym połączenie z powierzchnią, czyli szybem w miejscowości Tarnowskie Góry. Wykonane badania geofizyczne przy użyciu metod geofizycznych - tomografia elektrooporowa ERT i georadar GPR pozwoliły wyznaczyć strefę lokalizacji szybu. Dalsze badania wykonywano już na etapie odbioru wykopu gdzie można było naocznie odróżnić warstwy zasypowe od rodzimych. Wykonano badanie sondą dynamiczną średnią DPM w kilku punktach. Badanie pozwoliło określić stan zagęszczenia nasypu oraz wskazało dalsze zalecenia dla bezpiecznego posadowienia. Takie relikty polskiego górnictwa oraz niejednokrotnie poniemieckiego będziemy odkrywać jeszcze przez wiele lat.