Płytka eksploatacja górnicza niesie za sobą konsekwencje w postaci powierzchniowych deformacji terenu, które stanowią poważne zagrożenie dla budownictwa. Zmiany struktury górotworu ujawniają się w postaci rozgęszczeń, rozluźnień oraz pustek, natomiast na powierzchni w postaci deformacji nieciągłych i ciągłych. Tak zdegradowany górotwór, nie jest w stanie przejąć obciążeń i zagraża stateczności budowli. W związku z czym, należy wykonywać różnego rodzaju działania naprawcze polegające na likwidacji negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa.

Metody geofizyczne zwłaszcza geoelektryczne ERT i georadarowe GPR są jednymi z najefektywniejszych i najszybszych sposobów nieinwazyjnej identyfikacji zagrożeń na terenach górniczych. Istotą tej metody jest pomiar, którego wyniki po przetworzeniu komputerowym oraz interpretacji wskazują miejsca występowania rozluźnień, spękań a nawet pustek w górotworze.

Po wykonaniu badań geofizycznych ze wskazaniem miejsc narażonych na ewentualne zagrożenie wykonujemy prace likwidacyjne - podsadzkowe zabezpieczające teren planowanej inwestycji. 

Badania geofizyczne w korelacji z występującą na danym terenie dawną lub teraźniejszą eksploatacją górniczą oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską są pierwszym krokiem do ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy za dodatkowe zabezpieczenia projektowanej budowy lub za szkody już powstałe.

Oferujemy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania zwrotu poniesionych kosztów związanych z zabezpieczeniem budowli przed niekorzystnym wpływem deformacji nieciągłych podłoża gruntowego.